Har du et skadedyrproblem?

Ønsker du hjelp til vurdering av skadedyromfang, identifisering og pristilbud på bekjempelse, kommer vi gjerne på befaring. 

Pris på befaring avhenger av flere faktorer som beliggenhet og tidsbruk blant annet. Kontakt oss så finner vi en løsning! 

Ta kontakt via kontaktskjemaet på denne siden.

 

Identifisering av skadedyr

Send oss et eller helst flere eksemplarer av insektet. Pakk det godt inn i en liten ekske og dekk til med tørkepapir slik at insektet rører minst mulig på seg ved postgang. Bruk helst sollide konvolutter i bobleplast eller lignende.

Vi benytter mikroskop til hjelp for å fastslå art og gir deg tilbakemelding. Dette gjør vi kostnadsfritt! Er vi usikre sender vi en prøve til skadedyravdelingen ved Folkehelseinstituttet som er akkreditert for tjenesten ”identifisering av skadedyr”. Dette medfører en kostnad på 500,- kr. inkl.mva som dekker utgifter til forsendelse og svar fra Folkehelseinstituttet.

Bruk følgende adresse ved innsendelse av prøver: 

Skadedyrhjelpen skadedyranalyse

Helgeslia 24

7716 Steinkjer

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.