Lokal skadedyrbekjempelse

Kristoffer Nyborg på en av sine servicebesøk!

Skadedyr i landbruket

Skadedyrkontroll i landbruket krever spesiell kompetanse og i noen tilfeller autorisasjon. Å bekjempe et rotte-angrep eller et høyt antall mus på visse gårdsbruk, kan være vanskelig og krever en dyktig skadedyrbekjemper med erfaring om riktig bruk av effektive bekjempelsesmidler.

Din egen skadedyrbekjemper

Mange gårdbrukere setter pris på å ha samme servicetekniker som utfører skadedyrkontroll på gården. Dette er viktig for å få god kontroll på skadedyrsituasjonen. Alle vet at det kan ta noe tid å bli godt kjent med forholdene på et gårdsbruk; alt fra rene soner i dyreavdelinger, korntørker, mørkloft osv. Det er derfor ingen heldig situasjon med hyppige utskiftninger av serviceteknikere.

Skadedyrhjelpen Innherred drives av Kristoffer Nyborg som har lang erfaring fra landbrukskunder i Nord- Trøndelag. I tillegg er firmaet tilknyttet flere godkjente skadedyrbekjempere. Denne måten å drive virksomheten på sikrer deg samme servicetekniker, samtidig som vi har flere medarbeidere i backup dersom det skulle bli nødvendig!