Skadedyr i landbruket

Skadedyrkontroll i landbruket krever spesiell kompetanse. Å bekjempe for eksempel gnagere og fluer på en gård kan være vanskelig og krever godt trent personell.

Din egen skadedyrbekjemper!

Mange gårdbrukere setter pris på å ha samme servicetekniker som utfører skadedyrkontroll på gården. Dette er viktig for å få god kontroll på skadedyrsituasjonen. Alle vet at det kan ta noe tid å bli godt kjent med forholdene på et gårdsbruk; alt fra rene soner i dyreavdelinger, korntørker, mørkloft osv. Det er derfor ingen heldig situasjon med hyppige utskiftninger av serviceteknikere.

Skadedyrhjelpen Innherred drives av Kristoffer Nyborg som har lang erfaring fra landbrukskunder i Nord- Trøndelag. I tillegg er firmaet tilknyttet flere godkjente skadedyrbekjempere. Denne måten å drive virksomheten på sikrer deg samme servicetekniker, samtidig som vi har flere medarbeidere i backup dersom det skulle bli nødvendig! 

Gnagere

Rotter og mus har tilgang til mye annen fristende mat som korn og dyrefôr, noe som kan vanskeliggjøre bekjempelse med tradisjonell rotte og musegift. Samtidig er det på et gårdsbruk flere bygninger og masse plasser for gnagere å oppholde seg i fred for andre predatorer. En del bygg er også bygget på en slik måte at gnagere lett kommer seg inn i vegger og tak med påfølgende skader på isolasjon og diverse elektriske system. Vi har et svært godt system for å forebygge og bekjempe gnagere i landbruket som er i henhold til KSL-standarden punkt 1.7.

Fluer

Fluer kan også være et stort problem, da spesielt i dyre-rom. Noe aktivitet av fluer på en gård er ikke til å unngå. Men blir det for mye av dem, blir dette ubehagelig for både husdyra og de som jobber i fjøset. Å ha kontroll på fluer i fjøs krever gode rutiner på renhold og forebygging. Vi i Skadedyrhjelpen Innherred har god erfaring med flue-bekjemping og bistår gjerne med rådgivning og selve bekjempelsen.

Bekjemp fluer selv!

Det er også mulig å kjøpe preparater fra oss og gjøre bekjempelsen selv. Vi selger effektive preparater til konkurransedyktige priser. 

Jevnlig og god skadedyrkontroll er viktig og minimerer faren for skade på blant annet maskiner og utstyr.
Husdyr trives bedre i fjøs med fokus på skadedyrkontroll og fluebekjemping.