Løsninger for skadedyrkontroll i bedrift

Skadedyrhjelpen Innherred utfører enkeltoppdrag og tilbyr faste serviceavtaler.

Alle bedrifter kan bli utsatt for skadedyrangrep. Dette kan medføre ødeleggelser, tap av rennomè og uforutsette, store utgifter. Mange bedrifter velger derfor en serviceavtale som tar utgangspunkt i å oppdage eventuelle skadedyrangrep på et tidlig stadium. 

Serviceavtale

Vi tilpasser alle våre serviceavtaler etter en grundig befaring av aktuelle bygg og område. Gjennom en slik avtale utfører vi regelmessige kontrollbesøk som innebærer:

  • Kontroll og vedlikehold av bekjempelsesutstyr
  • Rapportering av funn som kan ha betydning for skadedyrsituasjonen
  • Oppstart av eventuelle tiltak
  • Utarbeidelse av servicerapport

Skulle det bli behov for flere besøk ut over det som er avtalt, er dette gratis. 

Referanser

Flere av våre kunder fra bransjer som landbruk, eiendom og restaurant stiller som referanser for oss. Kontakt oss for å få tilsendt liste.

En serviceavtale gir økt trygghet!

Lokal leverandør

Vi er stolte over å være Innherreds eneste lokale tilbyder av skadedyrtjenester. 

Benytt deg av kortreist skadedyrkontroll du også!

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon

Vi er medlem av SKABRA og forplikter oss til å etterfølge utarbeidede bransjenormer. Ekstra trygghet for våre kunder.

"SKABRA arbeider for økt kompetanse og bedre bekjempelsesmetoder. Særlig skal det arbeides for trygge og miljøvennlige metoder. SKABRA legger vekt på å sette bransjestandarder, som skal implementeres i medlemmenes organisasjoner. SKABRA skal være et kvalitetsstempel utad for medlemmene".