Mus som skadedyr

Mus er sammen med brunrotta regnet som noen av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. I tillegg til den direkte økonomiske skaden de er årsak til, har de potensial til å spre sykdom. Les mer om mus

Rotter som skadedyr

Brunrotta er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. I tillegg til den direkte økonomiske skaden de er årsak til, har de potensial til å spre sykdom. Les mer om rotter

Stokkmaur som skadedyr

Stokkmauren er Norges største maur med dronninger som er opptil 18 mm lange.  Størrelsesvariasjonen på arbeiderne er imidlertid stor (5-14 mm), så de minste kan lett forveksles med arbeidere av rød skogsmaur. Les mer om stokkmaur

Svart jordmaur som skadedyr

Svart jordmaur har vanligvis reir i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagtid og sørger for god temperatur i reiret også på nattestid. Jordmauren vil gjerne ha det varmt, og slår seg derfor gjerne ned innendørs om det er myke materialer og gnage i. Les mer om svart jordmaur

Veggedyr som skadedyr

Veggedyret finnes innendørs i hele Norge. Det er i de senere år blitt stadig mer vanlig, etter at det nesten ble utryddet på 50-tallet, da de moderne insektmidlene kom. Veggedyr har blitt spredd over hele verden ved hjelp av mennesker. Les mer om veggedyr

Kakerlakker som skadedyr

Mange kjenner til kakerlakker etter besøk i varmere strøk hvor disse insektene kan være svært så vanlige. Den tyske kakerlakken (Blattella germanica) er en tropisk art som er blitt innført til Norge. Den finnes nå over nesten hele verden, og regnes som den viktigste arten av kakerlakker når det gjelder skadeverk. Les mer om kakerlakker

Andre skadedyr

Her har vi samlet litt informasjon om skadedyr som ikke i samme grad er like beryktet som de overstående. Les mer om andre skadedyr

Fluer kan bli plagsomme og er en potensiell smittespreder.