Veps

I Norge er tysk veps og jordveps blant de vanligste artene. Samtidig er disse artene regnet som aggressive med et smertefullt stikk, og hører til de med størst antall individer i bolet. Den største norske arten er geithams, men den er ganske sjelden og finnes bare sør-øst i Norge.

SĂžlvkre

Sølvkre et lite, dråpeformet og litt sølvfarget insekt. Disse små, flate dyrene kan lett gjemme seg i sprekker og lignende. Det er et nattaktivt insekt, det vil si at det er lyssky og aktivt i mørket.

Diverse biller

Biller er den insektordenen med flest arter. Det eksisterer cirka 400 000 billearter i verden. I Norge er det funnet ca. 3 500 arter.

Ederkopper

Stor husederkopp er uten tvil den ederkoppen som skremmer flest mennesker. Den er stor og har en diameter medregnet beina på opp til 10 cm. Den kommer oftes inn i hus på høsten. Ederkoppen er ikke farlig, men den kan bite om den føler seg truet. Bittet er beskrevet som smertefullt, men gir seg oftes etter et par timer.

Fluer og andre flyvende insekter

Fluer kan bli sjenerende når de opptrer i store mengder. De sprer smitte og forurenser maten vår. Derfor er aktiv forebygging og bekjemeplse viktig hos næringsmiddelprodusenter og restauranter.

 

 

Vepsen blir ofte plagsomme på sensommeren/høsten.

Mange av disse insektene regnes ikke som skadedyr og kan ofte forebygges eller fjernes uten bruk av insektmidler. Noen ganger kan funn av disse dyrene være en indikasjon på andre problemer i boligen som for eksempel fukt (gjelder spesielt en del type biller og sølvkre).

Når det gjelder vepsbol så kan det være lurt å tilkalle en profesjonell skadedyrbekjemper for å få fjernet dette.

Skadedyrhjelpen Innherred har et stort utvalg av effektive insektlamper med limplater som egner seg svært godt hos alle typer matprodusenter. Vi har også insektlamper med spenningsgitter (grill).