Kakerlakker som skadedyr

Mange kjenner til kakerlakker etter besøk i varmere strøk hvor disse insektene kan være svært så vanlige. Den tyske kakerlakken (Blattella germanica) er en tropisk art som er blitt innført til Norge. Den finnes nå over nesten hele verden, og regnes som den viktigste arten av kakerlakker når det gjelder skadeverk.

Livssyklusen til tysk kakerlakk inneholder tre ulike stadier: egg (eggkapsel), nymfe og voksen. Etter paringen legger hunnkakerlakken sine egg i en eggkapsel. Hos de fleste arter av kakerlakker legges eggkapselen på bakken (gjerne i sprekker) for videre utvikling, men hos tysk kakerlakk bærer hunnen eggkapselen stikkende ut av kjønnsåpningen til like før (eller helt til) eggene klekkes. Hvor lang tid dette eggstadiet tar er svært avhengig av temperaturen, men omkring 30 dager er normalt.

Voksne hanner lever i 90-140 dager, mens hunnene lever i 140-280 dager.

Tysk kakerlakk er altetende og aktiv om natten. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt. De piler raskt av gårde om de blir skremt. Ser man tysk kakerlakk som er ute i lyset tyder det på en stor bestand. De er avhengige av varme områder (25-33 °C), samt tilgang på vann og fuktighet.

Tysk kakerlakk kan ikke leve utendørs i Norge, og en direkte og naturlig spredning på denne måten er usannsynlig. Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske kakerlakkene i Norge, og man har i stor grad en innenlands spredning fra slike etablerte bestander. Tysk kakerlakk kan lett spres med matvarer, klær og andre produkter. Vi vet også at kakerlakker kan følge med på lasset når ulike varer importeres fra utlandet. Man skal heller ikke avskrive muligheten for at privatpersoner kan få med seg tysk kakerlakk hjem i bagasjen etter opphold på steder med mye kakerlakker.

Tysk kakerlakk kan gjøre skade på matvarer ved å spise på dem, og ved å tilgrise dem med avføring og et illeluktende sekret. Lukten som kakerlakker avgir er ubehagelig og ofte svært sjenerende i seg selv. Størst økonomisk betydning har nok tysk kakerlakk for restauranter og matvareprodusenter. Tysk kakerlakk kan også spise på malerier, papir, bøker, herbarier, frimerker osv. og på den måten medføre ødeleggelser. Mange mennesker synes kakerlakker er ekle insekter, og en stor bestand av tysk kakerlakk i boligen medfører ofte psykologisk stress hos beboerne.

 

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Tysk kakerlakk er den mest vanlige typen i Norge.
  • Tysk kakerlakk lever kun innendørs i Norge.
  • Bekjempelse kan være krevende og foregå over flere måneder.
  • Ved mistanke om kakerlakker i din bolig bør du ta kontakt med et skadedyrfirma så fort som mulig.
  • Skadedyrhjelpen Innhered benytter seg av det siste innen moderne bekjempelsesmetoder mot kakerlakker.
  • Ta kontakt med oss for befaring og tilbud!