Stokkmaur som skadedyr

Stokkmauren er Norges største maur med dronninger som er opptil 18 mm lange.  Størrelsesvariasjonen på arbeiderne er imidlertid stor (5-14 mm), så de minste kan lett forveksles med arbeidere av rød skogsmaur. Røde skogsmaur har imidlertid røde og svarte hode, mens stokkmaur har helt svart hode.

I en etablert koloni vil dronningen(e) legge egg fra våren til midten av august. Larvene fôres opp av arbeidere som henter honningdugg (fra bladlus) og insekter utenfor reiret. Nye dronninger og hanner klekkes om høsten, men svermer ikke før til våren. Etter svermingen, der paringen foregår, klipper de nye dronningene av seg vingene og forsøker å starte en ny koloni. De få som lykkes bruker 7 til 10 år på å etablere et samfunn som selv produserer dronninger og hanner. Et etablert samfunn kan eksistere i mange år og utvides med flere reir. Utvidelsen foregår vår eller tidlig sommer. Et samfunn kan ha inntil 13 reir og fra én til fem dronninger.

Er det stokkmaurangrep i huset vil det mest sannsynlig være en konstant trafikk av maur inne i eller inn mot huset. Forekomst av store mengder vingete maur på forsommeren, eller maur innendørs på senvinteren, er også et tegn på angrep.

Et stokkmaurreir i huset står ofte i forbindelse med andre reir utenfor huset. Finner du reir nær huset i stubber, råttent tre, vedstabler eller lignende, kan det være lurt å fjerne disse fra tomten. Angrep i levende trær er vanskelig å få tatt knekken på. Reirene sitter ofte både i treverket og jorden under treet.

 

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

 

Stokkmaur kan være vanskelig å bekjempe.
  • Har du mistanke om stokkmaurangrep? Ta kontakt med et skadedyrfirma med en gang.
  • Skadedyrhjelpen Innherred benytter seg av det siste innen behandlingsmetoder og preparater ved stokkmaurbekjempelse.
  • Utgifter til bekjempelse og utbedring ved stokkmaurangrep kan bli store- sjekk med ditt forsikringsselskap om du er forsikret.