Svart jordmaur som skadedyr

Svart jordmaur har vanligvis reir i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagtid og sørger for god temperatur i reiret også på nattestid. Jordmauren vil gjerne ha det varmt, og slår seg derfor gjerne ned innendørs om det er myke materialer og gnage i.

Svart jordmaur elsker søt mat. Ute spiser de honningdugg fra bladlus og innendørs finner de alt som måtte være tilgjengelig av søte matvarer. De sper også på kosten med litt smådyr. Straks en matkilde er oppdaget, legges det ut luktspor og det strømmer til med maur. Jordmauren velger ofte å konsentrere all aktivitet om en eller få næringskilder og maurstiene har derfor stor trafikk.

Svart jordmaur svermer på sensommeren. De nye dronningene klipper av seg vingene og søker så opp et egnet reirsted, gjerne sammen med en eller flere andre dronninger. Når etableringsfasen er over vil dronningene sloss og bare en overlever. Denne dronningen blir mor til alle andre maur i reiret og kan leve veldig lenge, faktisk over 20 år.

Utvidelse av reiret foregår vesentlig vår og sommer og reirstørrelsen vokser proporsjonalt med antall maur i kolonien. Svart jordmaur kan ha samfunn på opptil 10 000 individer.

Svart jordmaur sees ofte innendørs på jakt etter mat. Om reiret befinner seg utenfor huset gjør de ingen annen skade enn å være til irritasjon. Dersom reiret er anlagt innendørs kan de ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Svart jordmaur kan ikke gnage i uskadet trevirke.

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Svart jordmaur er en av våre mest vanlige maurarter.
  • Svart jordmaur kalles ofte "sukkermaur".
  • Svart jordmaur kan i noen tilfeller være vanskelige å bli kvitt. Skadedyrhjelpen Innherred benytter seg av bekjempelsesmetoder som har vist seg svært vellykket.
  • Oppdager du maur innendørs i løpet av vinteren/tidlig vår når det fortsatt er snø ute, er det høyst sannsynlig etablert maur i byggets innvendige konstruksjoner.