Veggedyr som skadedyr

Veggedyret finnes innendørs i hele Norge. Det er i de senere år blitt stadig mer vanlig, etter at det nesten ble utryddet på 50-tallet, da de moderne insektmidlene kom. Veggedyr har blitt spredd over hele verden ved hjelp av mennesker.

Veggedyr stikker vanligvis mennesker om natten og suger blod på steder som er udekket av klær. Et voksent veggedyr suger blod i 5-10 minutter for å bli mett. Etter måltidet kravler det tilbake til et gjemmested hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. Her avlegger det også de karakteristiske blanke, brunsvarte ekskrementene. Ved tilgang på mat suger veggedyrene blod ukentlig.

Formering og utvikling er sterkt avhengig av temperatur og næringstilgang. Veggedyret kan legge 1-5 egg per dag. Totalt legger en hunn 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Eggene limes fast til underlaget på veggedyrenes gjemmesteder. Det tar 4-21 døgn før eggene klekker. Nymfene har fem utviklingsstadier (hudskifter), og de må suge blod minst en gang mellom hvert stadium. Ved optimal temperatur (28-30 °C) og fuktighet (75 -80 % RH) varer hele livssyklusen (fra egg til egg) fire til fem uker. Ved lav temperatur og dårlig mattilgang kan utviklingstiden vare i rundt ett år.

Veggedyret kan leve uten mat i lang tid. Voksne kan klare seg uten blod i over ett år, mens nymfene kan klare seg i opptil tre måneder.

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Problemet med veggedyr ser desverre ut til å bli et økende problem i Norge.
  • Veggedyr har blitt et stadig økende problem i Europa og Norge av flere årsaker. Økt reisevirksomhet og resistens mot noen typer insektmidler nevnes som grunn.
  • Har du mistanke om veggedyr bør du snarest ta kontakt med et skadedyrfirma.
  • Skadedyrhjelpen Innherred holder seg løpende oppdatert på de mest effektive bekjempelsetodene mot veggedyr.
  • Ta kontakt med oss for befaring og tilbud!